Колко струва инсталацията на геотермална термопомпа?

Имате желание да намалите разходите за електричество, като се снабдите с високоефективни устройства за дома или офиса, но не знаете какви са съвременните възможности с оптимални резултати.

Ако това е така, то можете да се запознаете с термопомпените инсталации на Multiclima.bg. Фирмата работи с австрийските системи на Heliotherm, които са високоефективни и спомагат за намаляване на разходите със 75 до 80%. Как става това и колко струва инсталацията на геотермална термопомпа? За всички цени на различните видове термопомпи и цена от Multiclima.bg, можете да разгледате сайта, като те се различават, според типа термопомпа. Да разгледаме видовете термопомпи. Най-основно те се делят на три вида – геотермални, хидротермални и аеротермални.

Колко струва инсталацията на геотермална термопомпа?

Термопомпите, работещи с топлина от земята или с геотермалната енергия, се наричат още термопомпи земя-вода. Те са високоефективни, поради факта, че температурата на определена дълбочина на земята има съвсем малки отклонения през годината, като остава почти една и съща. Така е и с термопомпите вода-вода – хидротермалните, които работят с подпочвените води. Аеротермалните термопомпи или въздух-вода, които работят с околния въздух, поради променливата величина на температурата на въздуха в различните сезони, са с висок сезонен коефициент на полезно действие, но за това пък се монтират най-лесно и са на най-ниска цена.

От друга страна, геотермалните и хидротермалните термопомпи, са с висок КПД или коефициент на трансформация през цялата година. Този коефициент отразява разликата между количеството постъпила енергия в системата и количеството генерирана енергия от същата система. в случая с продуктите на Heliotherm, става въпрос за коефициент над 7. Това е сериозно постижение, дори за високотехнологичните енергоспестяващи инсталации. Това означава, че за електроенергията, необходима за отопление и охлаждане на дома, както и за затопляне на водата, 25% се пада на идващата от мрежата и 75% на термопомпената система. Как работят термопомпените инсталации? Принципът на работа на термопомпите е в затворения цикъл на непрекъсната промяна на състоянието на работния флуид.

В системата непрекъснато се редуват етапите на изпаряване, компресия, кондензация и разширение. В топлообменник, работният флуид поглъща енергия от водата, земята или въздуха и се изпарява, което покачва температурата, след което в компресора се добавя електрическа енергия и флуидът се превръща в горещ газ. Следва третият етап – втечняване или кондензация, който се случва, като газа се влее в кондензатора и освободи енергия към отоплителната система, като кондензира и напуска кондензатора като течен агент. С тази енергия се загрява водата, необходима за отопление до желаната температура. Следващият етап е разширението, в който горещия флуид преминава през разширителен клапан, където налягането намалява, и температурата на течността намалява бързо, без да се освобождава енергия. След като работния флуид се прехвърли към изпарителя цикълът започва отначало.

За да работи оптимално една термопомпена система, е важно тя да бъде планирана на база природните ресурси в района и на база характеристиките на сградата. това се съгласува и с архитекта на сградата и по този начин се гарантират отлични резултати и минимизиране на разходите в максимална степен. За това, независимо от това колко сложен е монтажът на дадена термопомпена инсталация, ако тя е най-подходяща за съответния дом, ще донесе до 80% намаляване на разходите, което оправдава първоначалната цена и системата работи изключително икономично в дългосрочен план. Мултиклима работи от много години в областта на отоплението и климатизацията, използвайки иновативни и високоефективни методи. Вижте повече на Multiclima.bg, където можете да се запознаете, както и с повече подробности за устройството и начина на работа на термопомпите, но и с техния изчистен дизайн и начин на управление. Изберете комфорта за своя дом или вила, офис или индустриален обект и то на добра цена.