Кога да се подложим на детектор на лъжата в София?

Били ли сте в ситуация, в която да не можете да докажете правотата на твърденията си, въпреки, че всички улики сочат към вас, като заподозряно лице в дадено неправомерно деяние?

Ако това е така, вероятно знаете колко неприятно може да бъде да бъдете обвинени неправомерно и как несъществуваща вина може да тегне върху вас, независимо, че не е реална. Ето кога да се подложим на детектор на лъжата в София при Detector-na-lajata.com , особено ако ситуацията може да се усложни. Имайки предвид колко много ресурс изисква разрешаването на даден казус по съдебен ред, с помощта на полиграф, можете да спестите всичко това, както на себе си, така и на тези, в чиито очи сте виновни. На страниците на Detector-na-lajata.com можете да научите повече за техниката и за метода на изследването с полиграф, както и какво точно представлява той. Все пак, надеждни ли са тези изследвания и как работи Центърът за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“?

Кога да се подложим на детектор на лъжата в София?

Техниката, с която разполага професионалната фирма, е произведена и сертифицирана в САЩ от Lafayette и е същата, каквато се използва от службите за сигурност из цял свят. Освен това, всяко провеждано изследване преминава под експертната супервизия на независими експерти от Assess от България, от Backster от САЩ и от APA (Американската Полиграфска Асоциация), като финалните резултати от полиграмата също се анализират на няколко нива. Така се гарантира точността на резултатите. Тестовете не могат да бъдат манипулирани съзнателно или с помощта на наркотични вещества, които са забранени.

Кога да се подложим на детектор на лъжата в София?

Какво точно изследва детекторът на лъжата? Т.нар. детектор на лъжата може да бъде определен още и като „верификатор на истината“, имайки предвид честотата на провеждане на тестовете върху неправомерно обвинени лица. Полиграфът е уред, с помощта на който измененията в сърдечната дейност, дишането и проводимостта на кожата, в следствие на зададени въпроси, се изобразяват графично. Получената полиграма се анализира от специалисти, които на база на определените изменения, отговарящи на изричането на лъжа, могат да направят преценка за истинността на твърденията на изследваното лице. Експерти следят за спазването на метода Backster, който е утвърден за провеждане на психофизиологичното изследване.

Независимо дали става дума за лични или професионални отношения, тестът с детектор на лъжата в София може да ви изведе от неприятната ситуация и да докаже правотата ви. Понякога се касае за сложни казуси в дадена компания, където служителите са много и уликите падат върху определени лица, но за да се определи точно кой е замесен в проблемната ситуация, би следвало всички да преминат през теста. За по-голям брой хора, като служителите в голяма фирма, например, Detector-na-lajata.com предлага абонаментни цени, които излизат доста изгодно. Много от големите фирми, където съществува риск от измами или изтичане на конфиденциална информация, използват услугите на полиграфа и то регулярно. Така, още от встъпването в длъжност, служителите преминават през теста, като някои фирми залагат и на периодичната проверка с цел превенция. Вижте повече за изследването с детектор на лъжата в София и други градове в страната на Detector-na-lajata.com и преценете къде рискът е по-голям.