Как се изследва с детектор на лъжата?

Запознати ли сте с фазите на изследване с детектор на лъжата? ако не сте, продължете да четете следващите редове. Съществуват три фази на изследване с детектор на лъжата – първата фаза е преди началото на теста, втората фаза получава данните, които се отчитат по време на теста и третата фаза анализира получените данни.
детектор на лъжата от poligraf.bg
Фаза 1:
Първо се попълват няколко формуляра. Полиграфският специалист запознава човека с процедурата на излседването и с детектора на лъжата. Изчитат му се всички въпроси, които в никакъв случай не трябва да бъдат подвеждащи.

Фаза 2:
Изследваното лице се включва към детектор на лъжата
, и то отговаря с ‘да’ и ‘не’ на въпросите, които му се задават от експертите.

Фаза 3:
Самото изследване с апарата и преглеждане и оценяване на всяка една получена диаграма.

Детекторът на лъжата много сходен на звукозаписвачката, но той записва измененията, които се появяват в някои физиологически процеси, които се случват в тялото на човека, подложен на това изледване, при задаването на определени въпроси.

Често детекторът на лъжата се среща под названието ‘полиграф, което означава ‘много писания’. Това прави логичен факта, че се събират и записват едновременно резултатите от измерването на дадени физиологически промени вътре в тялото на подложения на апарата човек, които са настъпили в следствие на казана лъжа.

Накрая становището може да бъде записано по три възможни начина:

-„Няма индикации за измама“ – изследваното лице е отговорило вярно на зададените въпроси. тоест не лъже.
-„Има индикации за измама“ – изследвания човек е излъгал.
-„Неопределеност“ – тогава специалистът, който прави изследването не може да каже категорично, дали диаграмите индикират истина или лъжа. Когато лицето лъже, то получава възможността да обясни своите физиологични реакции, които се индикират на апарата в следствие на неговия съмнителен отговор.