Отпадане на стари задължения към Топлофикация по давност

Повече от 3 години Топлофикация е изисквала извършване на изпълнителни действия. В този случай държавните съдия-изпълнители прекратяват делата по които длъжниците на Топлофикация имат задължения към тях. Това се случва като резултат от бездействието на взискателя, който в случая е Топлофикация. Тогава длъжникът може да направи така, че да се стигне до отпадане на стари задължения към Топлофикация. Преди всичко Вие трябва добре да познавате правата си.

След като изтекат тези две години на бездействие на дружеството, започва да тече нова погасителна давност със срок от 5 години. Ако и през тези 5 години Топлофикация не събере задълженията от длъжниците си, задълженията на длъжниците се считат за погасени по давност. Ето това всъщност е отпадане на стари задължения към Топлофикация. След това Топлофикация повече няма право да събира задълженията по съдебен ред.

Отпадането на стари задължения към Топлофикация обаче не се проследява служебно? Какво следва тогава? Длъжникът трябва да направите възражение в срок. Гражданите обаче често не са запознати с правата си и не знаят, че задълженията им могат да отпаднат когато изтече тяхната давност.

Не забравяйте, че изпълнителното производство се прекратява ако взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години. Това е вписано в Гражданския кодекс. Задълженията на длъжниците на Топлофикация отпадат когато изтече този тригодишен давностен срок.

Ако искате да отпаднат старите Ви задължения към Топлофикация, потърсете опитен адвокат, който да защити правата Ви в съда. Преди това се запознайте с правата си, защото ако не сте наясно с тях, няма да можете да ги защитавате.